Giltighetstiden på mitt kort går snart ut. När och hur får jag ett nytt kort?

Giltighetstiden för ditt kort finner du under kortnumret. De två första siffrorna anger månaden och de två sista anger årtalet. Kortet är giltigt hela månaden ut och vi skickar ett nytt kort till dig cirka två veckor innan gilitghetstiden går ut.

Står det exempelvis 10/14 på ditt kort så innebär det att ditt kort är giltigt till och med den sista oktober 2014. Är ditt kort trasigt eller behöver du av någon anledning byta ut ditt kort så är du välkommen att kontakta oss.