Vem ska jag kontakta när det gäller försäkringsfrågor?

Kontakta Trygg-Hansa om du har frågor eller om du vill göra en skadeanmälan.