När får jag mina poäng?

Dina poäng överförs till SAS i början av varje månad och syns därefter på ditt EuroBonus-konto.

Kom ihåg att du alltid kan följa din poängintjäning på Mitt Kort under SAS EuroBonus poäng.