Varför får jag inte mina Extrapoäng?

Om du har gjort de antal köp inom den tid som erbjudandet föreskrev samt har kvar kortet vid poängöverföringen från SEB Kort till SAS EuroBonus, så ska poängen vara dig tillhanda inom tre månader.