Varför har mitt kort chip?

Införandet av chip är en del av de nya betaltjänster och standard som lanserats i Europa vilket gör det lättare att handla över nationsgränserna för såväl privatpersoner som företag. Magnetremsan finns dock kvar parallellt för att behålla giltigheten utanför Europa och för betalning i miljöer som har äldre terminaler. 

Den största skillnaden mot tidigare är att PIN-koden är allt viktigare, då den allt oftare ska användas för att godkänna köp istället för legitimation och underskrift. 

Välj din egen PIN-kod till ditt kort