Rese- och olycksfallsförsäkring

När du betalar din resa till minst 75% med ditt kort ingår alltid en kompletterande rese- och olycksfallsförsäkring.

Reseförsäkringen kan ge dig ersättning om:

Du måste avboka resan

Avbeställningsskydd i hela världen som kan ge dig upp till 15 000 kr/försäkrad (högst 45 000 kr/kort och försäkringsfall mot kvitto och läkarintyg.

Din resa är försenad

Efter 4 timmar får du 500 kr i schablonersättning per försäkrad. Därefter ökar ersättningen med 100 kr/timme upp till max 1 000 kr, vid 9 timmars försening

Ditt bagage är på villovägar

  • Vid mer än 6 timmar får du 1 000 kr (högst 5 000 kr/kort och försäkringsfall).
  • Vid mer än 12 timmar får du ytterligare 1 000 kr (högst 10 000 kr/kort och försäkringsfall).
  • Vid mer än 48 timmar får du ytterligare 2 000 kr (högst 20 000 kr/kort och försäkringsfall).

Ersättning utbetalas mot kvitto i orginal.

Försäkringen kan även ge dig självriskeliminering för hem/villa och bilförsäkring samt en olycksfallsförsäkring. För att erhålla försäkringen måste du betala minst 75% av resans pris med ditt kort. Ovanstående är endast ett utdrag ut reseförsäkringen. För fullständiga villkor hänvisar vi till försäkringsvillkoren.

För frågor och skadeanmälan kontakta Trygg-Hansa.

Villkor (pdf)