Betalskydd

Försäkringsförmedlare för Betalskydd är SEB Kort Bank AB.

Sjukskrivning och arbetslöshet kan drabba vem som helst, när som helst. Betalskydd är en försäkring som kan hjälpa dig att klara betalningarna på ditt kort, om det skulle hända dig. 

Försäkringen gäller dig som har ett SAS EuroBonus World MasterCard. Om du har ett extrakort kopplat till ditt kort så ingår även de köpen i det utestående saldot.

Försäkringen gäller även vid dödsfall och täcker kostnaden för din kortfaktura samt inlösen av eventuellt utestående saldo.

Premien betalas månadsvis och redovisas på varje faktura. Premien är inte avdragsgill.

Vem kan teckna försäkringen?

Försäkringen kan tecknas om du har ett SAS EuroBonus World MasterCard och:

  • är bosatt i Sverige, Norge eller Danmark,
  • har fyllt 18 år men inte 63 år. Försäkringen gäller till du som försäkrad fyllt 65 år,
  • har en tillsvidareanställning om minst 17 timmar per vecka eller är egenföretagare,
  • är fullt frisk och arbetsför.